Boris Bidjan Saberi – ‘Squadron’ Aged white footband sneakers

Boris Bidjan Saberi – ‘Squadron’ Aged white footband sneakers

BAMBA3-F2503M

Object Dyed, Natural white tan yak skin

Dirty White

Sizes: 44

Price: 1117 €

Sale! 782 €

Outside E.U.: 657 €

How to buy this item