Tobias Wistisen – Wire leather cuff

Tobias Wistisen – Wire leather cuff

.925 Silver
Leather

Price: 305 €

Sale! 214 €

Outside E.U.: 180 €

How to buy this item