Tobias Wistisen – Three row bracelet

Tobias Wistisen – Three row bracelet

.925 Silver
Cotton cord

Price: 571 €

Sale! 400 €

Outside E.U.: 336 €

How to buy this item