Tobias Wistisen – Plate bracelet

Tobias Wistisen – Plate bracelet

.925 Silver
Cotton cord

Price: 655 €

Sale! 459 €

Outside E.U.: 386 €

How to buy this item